Journalistikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • journalist

  Journalist er en person som har sitt yrke i en redaksjonell avdeling i dagspresse, ukepresse og fagpresse, nyhetsbyråer eller kringkasting, og som i sitt arbeid direkte bidrar til å prege lesestoffet eller utsendingene, videre frilansere som har journalistikk som hovederverv. Yrket er ikke klart avgrenset, og betegnelsen journalist brukes også om folk som gjør journalistisk arbeid ved siden av annet arbeid.

 • journalistikk

  Journalistikk er det å hente inn, bearbeide og formidle nyheter og opplysninger til publikum gjennom ulike medier som aviser, magasiner, radio, fjernsyn eller internett. Journalistikk er informasjon om noe som faktisk finnes eller har hendt. Journalistikken har et samfunnsoppdrag som i Norge er formulert gjennom Vær Varsom-plakaten.Journalister er folk som jobber med journalistikk.Journalistikken har mange ulike roller i samfunnet: å informere borgerne å gi kunnskap og informasjon om folks rettigheter å avdekke ulovligheter og beskytte folk fra korrupsjon gjennom den såkalte «vaktbikkje»-funksjonen å tjene som en toveis kanal mellom de folkevalgte og folket å være identitetsskapende ved å tilby et bredt spekter av mulige roller folk kan innta Redaksjonell uavhengighet har stått som et sentralt premiss for norsk journalistikk siden partipressen ble gradvis svekket og forsvant rundt 1980.

  Fra wikipedia

 • Gonzo-journalistikk

  Gonzo-journalistikk er en journalistisk stilretning som er skrevet subjektivt, og som ofte inkluderer reporteren som en del av historien gjennom en førstepersons fortellerstil med spontane og private opplevelser av hendelsene som det rapporteres om.

 • Journalistikk

  Journalistikk er arbeidet med å dokumentere hendelser i samtiden, og produktet av denne prosessen.

 • Kilde (journalistikk)

  For retningslinje på Wikipedia, se: Wikipedia:Bruk av kilder En kilde eller ei kjelde er opphavet til ulike typer informasjon.

Mer om Journalistikk fra Vox Publicas arkiv