Lokalmedier

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • kurdisk

    Kurdisk er en fellesbetegnelse på tre nært beslektede språk som hører til den vestlige undergruppen av den iranske språkgrenen av indoeuropeisk. De kurdiske språkene tales sammenlagt av omtrent 25–30 millioner kurdere i Kurdistan, det vil si fjellandet i grenseområdene mellom Tyrkia, Iran, Irak og Syria, samt i en kurdisk enklave i Cihanbeyli sør for Ankara.

  • Marie Hamsun

    Marie Hamsun var en norsk forfatter og skuespiller, gift med forfatteren Knut Hamsun. Som forfatter var hun best kjent for selvbiografiene Regnbuen (1953) og Under gullregnen (1959), men hun skrev også barnebøker.Marie Hamsun sonet landssvikdom etter andre verdenskrig og tok aldri avstand verken til sitt forhold til nazi-Tyskland eller medlemskapet i NS under krigen.

Mer om Lokalmedier fra Vox Publicas arkiv