Mediehistorie

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Birgit Borgersen Wiig

  Birgit Borgersen Wiig var redaktør og eier av lokalavisen Øvre Smaalenene. Hun var første kvinnelige medlem i Norsk Redaktørforening, og satt der som eneste kvinne i 25 år. I 1957 ble hun første kvinne som både satt som avisredaktør og aviseier. Wiig engasjerte seg sterkt i kvinnesaken, og på hennes initiativ ble det igangsatt tverrpolitiske aksjoner som førte til en økning i antall kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

 • Hans Fredrik Dahl

  Hans Fredrik Dahl, norsk historiker og pressemann. Dr.philos. 1975. Stipendiat NRK 1970–76, kulturredaktør i Dagbladet 1978–85. Professor i medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo fra 1988. Dahl har særlig gjort arbeid innenfor den annen verdenskrig og fascismen, og innenfor medier og massekommunikasjon. Om det førstnevnte feltet har han skrevet Norge mellom krigene (1971), Hva er fascisme? (1972), Den norske nasjonalsosialismen (1982, sm.m.

  Fra wikipedia

 • Hurtigruten minutt for minutt

  Hurtigruten minutt for minutt er en 134 timer lang norsk TV-sending som ble sendt direkte på NRK2 og NRK Nett-TV fra 16.

 • NRK

  Norsk rikskringkasting AS, i dagligtale og markedsføring mest kjent som NRK, er et norsk statseid kringkastingsselskap som tilbyr medieinnhold på radio, TV, strømmetjeneste og internett.

 • Stockholmsyndromet

  Stockholmsyndromet beskriver ofre for kidnappinger og bortføringer som over tid utvikler en sympati for sine kidnappere.