Mediestøtte

Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (norsk oversettelse: Mediestøtte- og ressursforvaltningsfondet), best kjent som MTVA, er et ungarsk fondselskap som eies og finansieres av den ungarske staten, gjennom det statlige kontoret for media og kommunikasjon (NMHH). wikipedia
TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Johann Roppen

  Johann Roppen er tidlegare rektor ved Høgskulen i Volda og professor i journalistikk. Han har forska på medieindustri og har vist korleis endringar i eigarrolla påverkar journalistikken. .

 • norsk kulturpolitikk

  Norsk kulturpolitikk utformes og gjennomføres hovedsakelig gjennom det offentliges engasjement på kulturområdet. «Kultur» forstås her da som kultursektoren i vid forstand. Kulturpolitikk har blitt definert som systematisk finansiering, organisering, regulering og legitimering av kulturproduksjon (Mangset/Hylland, 2017). Kulturpolitikken skapes og utøves av Kultur- og likestillingsdepartementet, Norsk kulturråd, andre statlige etater og institusjoner, og av fylkeskommunene og kommunene.

  Fra wikipedia

 • Liste over danske aviser

  Liste over danske aviser: Antallet dagsaviser i Danmark var i henhold til offisiell dansk statistikk 10 landsdekkende aviser i 2020.

 • MTVA

  Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (norsk oversettelse: Mediestøtte- og ressursforvaltningsfondet), best kjent som MTVA, er et ungarsk fondselskap som eies og finansieres av den ungarske staten, gjennom det statlige kontoret for media og kommunikasjon (NMHH).

 • NOU 2010: 14, Mediestøtteutvalget

  NOU 2010: 14 Lett å komme til orde, vanskelig å bli hørt – en moderne mediestøtte var en norsk offentlig utredning.