Menneskerettigheter

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er de rettigheter og friheter ethvert menneske har i kraft av å være menneske. Disse rettighetene er uavhengig av for eksempel kjønn, klasse eller etnisitet. Gjennom menneskerettighetene løftes grunnleggende verdier som likhet, frihet og verdighet frem. Menneskerettigheter anses også som sentrale for å sikre fred. Menneskerettighetene handler for eksempel om retten til liv og sikkerhet, frihet fra tortur, rett til privatliv, vern mot diskriminering, tanke- og religionsfrihet, ytringsfrihet, rett til arbeid, helse og velferd.

 • menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er rettigheter og friheter som alle mennesker har, fordi de er mennesker.Grunnlaget for menneskerettighetene er at alle mennesker er like mye verd.Menneskerettighetene tar utgangspunkt i hva mennesker trenger for å leve gode og frie liv. En rettighet er noe man har krav på.Man får menneskerettigheter når man blir født og har dem til man dør..

  Fra wikipedia

 • Menneskerettigheter

  Menneskerettigheter er grunnleggende rettigheter som tilkommer ethvert menneske, uansett etnisitet, rase, kjønn, legning, livssyn eller alder, og regulerer først og fremst forholdet mellom staten og individet.

 • Menneskerettigheter i Uganda

  Menneskerettigheter i Uganda omhandler menneskerettighetessituasjonen i Uganda fra Idi Amins diktatur i 1971 og fremover.

 • Menneskerettighetserklæringen

  Menneskerettighetserklæringen ble vedtatt av De forente nasjoners tredje generalforsamling den 10.