Nettoffentlighet

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra wikipedia

  • Digital dannelse

    Digital dannelse handler i pedagogikken om det å kunne oppføre seg i en internettkultur i tråd med kulturelle forventninger og normer, jmf dannelse, og er slik sett et begrep som kan relateres til nettikette («digital etikette»).

Mer om Nettoffentlighet fra Vox Publicas arkiv