Grunnloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Utsnitt fra grunnloven

 • Bilde: Romsdalsmuseet

  Utsnitt fra grunnloven

 • Bilde: Akershusbasen

  Postkort til 100-årsjubileet for Grunnloven

 • Bilde: Akershusbasen

  Postkort til 100-årsjubileet for Grunnloven

  Fra Virksomme Ord

 • Grunnloven 150 år

  Norske kvinner og menn! Det er med en følelse av ærefrykt, og også med en følelse av undren, jeg i dag står på denne talerstol på Eidsvolls grunn, hvor alle er samlet for minnes 150-årsdagen for tilblivelsen av vår grunnlov. Jeg føler ærefrykt når jeg tenker tilbake på det verk som de 112 representanter som møttes her på Eidsvoll den 10.

 • Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?

  Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne bak Grunnloven.

 • Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?

  Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne til Grunnloven.

  Fra SNL

 • Grunnloven

  Kongeriket Noregs Grunnlov, Kongeriket Norges Grunnlov, utgjør sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges konstitusjon.Grunnloven ble vedtatt av Riksforsamlingen på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskrevet den 17. mai 1814. Grunnloven var det sentrale dokument ved etableringen av Norge som selvstendig stat i 1814.

 • Grunnlovas historie

  Den norske grunnlova er datert 17. mai 1814. Grunnlova vart til gjennom eit hektisk arbeid som reelt byrja i februar 1814. Formelt tok det til 10. april, første dag av Riksforsamlinga på Eidsvoll som slutta 20. mai. Då var grunnlova vedtatt og prins Christian Frederik vald til konge. Ved det var han tildelt den utøvande makta i den nye staten Noreg.I nokre sommarmånader var Noreg ein heilt sjølvstendig stat med eiga grunnlov og eigen konge før landet vart tvinga i union med Sverige.

  Fra wikipedia

 • Norges Grunnlov

  Kongeriket Norges Grunnlov danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett.

 • Norges Grunnlov § 105

  Paragraf 105 i Norges Grunnlov er grunnlaget for retten til å utføre og til å få erstatning ved ekspropriasjon.

 • Norges Grunnlov § 121

  Paragraf 121 i Norges grunnlov er grunnlovens endringsregel.

  Fra Bibsys

 • Maktfordeling og 1814

  Holmøyvik, Eirik
 • Den 25 § af Norges grundlov

  Nyström, J.F.
 • Kongeriget Norges Grundlov :

  — med Tillæg og Ændringer samt Lov af 24 Juni 1828 indeholdende Bestemmelser angaaende Mandtallene over stemmeberettigede Indvaanere samt Regler for Valg- og Districts-Forsamlinger

  Prebensen, N.Smith, Hj.
 • Grunnloven vår :

  — 1814 til 1975 : utgave for selvstudium

  Andenæs, Tønnes
 • Kongeriket Norigs grunnlov :

  — gjevi i Riksmøtet paa Eidsvoll den 17de mai 1814 og, med tilføre av sambandet millom Norigs rike og Sveriks rike, nærmare fastsett paa Norigs umfram-Storting i Kristiania den 4de november 1814, med seinare brigde og tillegg til 17de/25de april 1903