Grunnloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Grunnloven

  Grunnloven er en lov som inneholder de viktigste reglene om hvordan Norge styres. I Grunnloven står det at Norge er et selvstendig og demokratisk land.Grunnloven ble vedtatt av riksforsamlingen på Eidsvoll 17. mai 1814. Hvert år feires grunnlovsdagen den 17. mai. Grunnloven var viktig da Norge forsøkte å bli selvstendig etter 434 år i union med Danmark..

 • Grunnlova

  Grunnlova er den øvste lova i Noreg, og inneheld dei sentrale reglane for statsstyringa, dei øvste statsorgana (Kongen og regjeringa, Stortinget og Høgsterett) og grensene for statens makt overfor innbyggjarane.Grunnlova vart vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskriven 17. mai 1814. Grunnlova var det sentrale dokumentet ved etableringa av Noreg som sjølvstendig stat i 1814.

  Fra wikipedia

 • Norges Grunnlov

  Kongeriket Norges Grunnlov (riksmål: Kongeriget Norges Grundlov; nynorsk: Kongeriket Noregs Grunnlov) danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett.

 • Novembergrunnloven

  Novembergrunnloven, (Kongeriget Norges Grundlov : given i Rigsforsamlingen paa Eidsvold den 17de Mai 1814 og nu, i Anledning Norges og Sveriges Rigers Forening, nærmerebestemt i Norges overordentlige Storthing i Christiania / og andtagen / den 4de November 1814).

 • USAs grunnlov

  USAs grunnlov er den overordnede lov (konstitusjon) i Amerikas forente stater.