Grunnloven

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Grunnloven 150 år

  Norske kvinner og menn! Det er med en følelse av ærefrykt, og også med en følelse av undren, jeg i dag står på denne talerstol på Eidsvolls grunn, hvor alle er samlet for minnes 150-årsdagen for tilblivelsen av vår grunnlov. Jeg føler ærefrykt når jeg tenker tilbake på det verk som de 112 representanter som møttes her på Eidsvoll den 10.

 • Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?

  Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne bak Grunnloven.

 • Grunnloven - et politisk instrument for et moderne samfunn?

  Det er en stor glede å få komme til Universitetet i Bergen i dag for å tale om Grunnloven. Både fordi Bergen er hjembyen til Stortingets første president Wilhelm Koren Christie, og fordi Wilhelm Koren Christie var en av fadderne til Grunnloven.

  Fra SNL

 • Grunnlova

  Grunnlova er den øvste lova i Noreg, og inneheld dei sentrale reglane for statsstyringa, dei øvste statsorgana (Kongen og regjeringa, Stortinget og Høgsterett) og grensene for statens makt overfor innbyggjarane.Grunnlova vart vedteken av Riksforsamlinga på Eidsvoll 16. mai 1814, og datert og underskriven 17. mai 1814. Grunnlova var det sentrale dokumentet ved etableringa av Noreg som sjølvstendig stat i 1814.

 • Grunnlovas historie

  Den norske grunnlova er datert 17. mai 1814. Grunnlova vart til gjennom eit hektisk arbeid som reelt byrja i februar 1814. Formelt tok det til 10. april, første dag av Riksforsamlinga på Eidsvoll som slutta 20. mai. Då var grunnlova vedtatt og prins Christian Frederik vald til konge. Ved det var han tildelt den utøvande makta i den nye staten Noreg.I nokre sommarmånader var Noreg ein heilt sjølvstendig stat med eiga grunnlov og eigen konge før landet vart tvinga i union med Sverige.

  Fra wikipedia

 • 17. mai-grunnloven

  17.

 • Norges Grunnlov

  Kongeriket Norges Grunnlov (riksmål: Kongeriget Norges Grundlov; nynorsk: Kongeriket Noregs Grunnlov) danner sammen med konstitusjonell sedvanerett Norges forfatningsrett.

 • USAs grunnlov

  USAs grunnlov er den overordnede lov (konstitusjon) i Amerikas forente stater.