Overvåkning

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Virksomme Ord

 • Teknikken av i morgen, mennesket av i dag

  For tre hundre år siden, allerede den gang, var Petter Dass bekymret over den nye tid, eller nye tidsånd, som trengte seg frem: Jo ældre Verden hun blivet af Aar Jo værre, jo slemmer' er Menneskins Kaar. Vi haver alt levet det beste.

 • Stortinget ført bak lyset

  Det er for mykje som blir stempla hemmeleg her i landet! Kor mange gonger har vi høyrt dette dei siste månadene? Det var vel Borten som byrja. Sidan har toppane i Arbeidarpartiet kome på rekke og rad - mest som eit dårleg regissert talekor:

 • Hvorfor munnkurv om Loran C?

  Godtfolk! Politifolk! Først en opplysning. NRKs ledelse har bestemt at radio og fjernsyn ikke skal referere noe hemmelig fra dette møte.

  Fra SNL

 • Luftforsvaret

  Luftforsvaret er en forsvarsgren i det norske Forsvaret. Luftforsvaret ble opprettet som landets tredje forsvarsgren 10. november 1944. Frem til da hadde det eksistert to flyvåpen; ett i Marinen og ett i Hæren. Sjef for Luftforsvaret siden 2017 er generalmajor Tonje Skinnarland. Luftforsvarets hovedmateriell består av kamp-, overvåknings- og transportfly, ulike typer helikoptre, luftvernsystemer og overvåkningsradarer.

 • Edward Snowden

  Edward Joseph Snowden er en amerikansk IT-tekniker og selverklært «varsler». I 2013 delte han gradert informasjon om det amerikanske etterretningsprogrammet PRISM, som drives av etterretningsorganet National Security Agency (NSA) i USA. Dokumentene han lekket avslørte et hemmelig samarbeid mellom NSA og amerikanske internettselskaper som muliggjør overvåkning av internasjonal tele- og datatrafikk.

  Fra wikipedia

 • Bjørn Tore Godal

  Bjørn Tore Godal (født 20.

 • Kameraovervåking

  Kameraovervåking, på engelsk ofte kalt closed-circuit television og forkortet CCTV, er bruk av fjernsynskameraer til visuell overvåkning, særlig av bygninger og områder.

 • Overvåkning

  Overvåkning er den aktivitet som mennesker gjør for å samle informasjon om atferd, aktiviteter og hendelser utført av andre mennesker og dyr.