Pressestøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pressestøtte

  Pressestøtte er økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi.

 • Storfjordnytt

  Storfjordnytt er ei vekeavis i Valldal, grunnlagt 1979 som Norddal Bygdeblad. Avisa er lokalavis for Fjord kommune, samt for ein del av Stranda kommune, og er eigd av Storfjord Bladlag AS. .

  Fra wikipedia

 • Minerva (norsk tidsskrift)

  Minerva er et norsk politisk tidsskrift med artikler om politikk, kultur og aktuelle spørsmål.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Vårt Land

  Vårt Land er en riksdekkende kristen dagsavis som utkommer i Oslo.