Pressestøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pressestøtte

  Pressestøtte, økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge.Opprinnelig bestod pressestøtten av en subsidieordning for avispapir, samt støtte til pressekontorer. Senere er den gitt som produksjonsstøtte og blitt utvidet til også å omfatte støtte til forskning og utdanning, og støtte til spesielle publikasjoner.

 • Massemedier i Norge

  Ifølge tall fra 2008 bruker en gjennomsnittlig nordmann 2 timer og 22 minutter foran fjernsynsskjermen på en gjennomsnittsdag. 1 time og 20 minutter brukes til radiolytting, 49 minutter til trykte medier (av det 27 minutter avislesing). Internett brukes i 1 time og fem minutter på en gjennomsnittsdag.Den store endringen i mediebildet i nyere tid har vært fremveksten av Internett.

  Fra wikipedia

 • FiskeribladetFiskaren

  Fiskeribladet er en riksdekkende avis for kystnæringene i Norge.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.

 • Riksdekkende meningsbærende avis

  Riksdekkende meningsbærende avis er i norsk kulturpolitikk et begrep som brukes for å klassifisere aviser i forbindelse med fordeling av pressestøtte.