Pressestøtte

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • pressestøtte

  Pressestøtte, økonomisk bidrag fra staten til norske aviser. Offisielt kalles den også mediestøtte. Den direkte pressestøtten ble opprettet i 1969 og har siden vært et sentralt virkemiddel for å opprettholde en allsidig og desentralisert presse i Norge. Den indirekte støtten i form av fritak for merverdiavgift har kommet alle aviser til gode, også de ledende nummer 1-avisene med god økonomi.

 • Sulaposten

  Sulaposten er ei norsk ukeavis grunnlagt i 1946. Avisa kjem ut i Langevåg og er lokalavis for Sula kommune. Redaktør: Odd Solnørdal. Sulaposten har mest nynorsk i det redaksjonelle stoffet og har stort sett kome ut ein gong i veka. Hausten 2018 var det i gjennomsnitt 2160 som kjøpte papirutgåva og 2027 som betalte som digitale abonnement og utgåver (Kjelde: Mediebedriftenes Landsforening).

  Fra wikipedia

 • Avis

  Avis er tradisjonelt en mangfoldiggjort (trykt) publikasjon på papir med varierende format bestående av tekst og eventuelt også bilder, med regelmessig utgivelsesfrekvens der innholdet tradisjonelt har hatt vekt på nyheter.

 • Fiskeribladet

  Fiskeribladet er en riksdekkende avis for kystnæringene i Norge.

 • Pressestøtte

  Pressestøtte er en ordning der avisbedrifter mottar direkte og indirekte statsstøtte.