Retorikk

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • retorikk

  Retorikk er tradisjonelt definert som kunsten å tale for å overbevise. Ordet brukes også om faget som går ut på å lære denne kunsten. I bredere forstand brukes ordet retorikk om: kunsten å overbevise med språklige midler, både muntlige og skriftlige praktiske råd for hvordan man kan lære seg denne kunsten teorier om hvordan språklig overbevisning foregår, og om de filosofiske og etiske problemstillingene dette medfører .

 • epideiktisk retorikk

  Epideiktisk retorikk er en av de tre retoriske talesjangere. Sjanger betegner i denne sammenhengen både formen på og det konvensjonelle innholdet i det språklige uttrykket. Man kan kjenne igjen tekster som for eksempel «søknad» og «folkeeventyr» både ut fra hva de handler om og måten de er skrevet på. For retorikken er det avgjørende at innhold og form delvis bestemmes av sosiale formål og sosiale konvensjoner.

  Fra wikipedia

 • Kairos

  Kairos (gresk: καιρός, «(det rette) tidspunkt») er et gammelgresk ord som betyr «det rette eller kritiske øyeblikket»; på moderne gresk betyr kairos også «vær» eller «tid».

 • Retorikk

  Retorikk er læren om talekunst (gresk ρητωρ, rhêtôr, tale, og techne, kunst).

 • Trope (retorikk)

  Troper betegner i retorikken talefigurer som innebærer et spill med et ords betydning.