Journalistiske uskikker

Å være knallhard i møte med politikere er ikke nødvendigvis det samme som å være kritisk

Tidligere har Mediesam­funn utfors­ket retoriske uskikker poli­tikere begår i forbindelse med debatt. Men hva med den andre siden av bordet?

Hvilke uskikker vis­er jour­nal­is­ter i møte med poli­tikere? Det kan Eirik Vat­nøy svare på. Han men­er at det å vin­kle hardt ikke er det samme som å være kri­tisk. Medi­ene har en ten­dens til å være sen­sasjon­s­ja­gende og kon­flik­to­ri­en­terte. Når de krev­er klare ja/nei-spørsmål eller garantier, når de insis­ter­er på å fokusere på per­son­kon­flikt eller spekulerer i motiv­er, er det ikke den kri­tiske vin­klin­gen borg­erne trenger som kom­mer til syne.

Hør hele episo­den under:

mediesamfunn_vp

TEMA

P

odkast

20 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen