Partisekretærens venstre hånd

Trygve Svensson om valget og valgkampen

I en ny epi­sode av podkas­ten Medie­sam­funn møter vi Trygve Svens­son. Han er til van­lig stipen­di­at ved Insti­tutt for infor­masjons- og medieviten­skap på Uni­ver­sitetet i Bergen. Her arbei­der han med retorikk, Lud­vig Hol­berg og kon­flik­tløs­ning. Men den siste tiden har han kastet seg inn i val­gkam­p­en for Arbei­der­par­ti­et, og job­bet som par­tisekretær Kjer­sti Stensen­gs råd­giv­er. Trygve forteller om sine opplevelser og tanker om valg, val­gkamp og offent­lighet. Og en hund gjør seg bemerket.

Du kan høre om dette i episo­den under

capture_4

Medie­sam­funn er en podkast­se­rie om medie­vi­ten­skap og retorikk.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen