Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Stortinget

    Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg..

  • overordentleg storting

    Overordentleg storting, ekstraordinært storting, var eit storting som Kongen i statsråd kalla saman utanom den alminnelege stortingssesjonen, når Stortinget formelt var oppløyst. Ordninga med overordentlege storting hang saman med at Stortinget før 1990 blei oppløyst kvart år før sumaren og kalla saman igjen ved byrjinga av haustsesjonen. Endå tidlegare, fram til 1871, var Stortinget samla berre kvart tredje år.