Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg..

 • overordentleg storting

  Overordentleg storting, ekstraordinært storting, var eit storting som Kongen i statsråd tidlegare kalla saman utanom den alminnelege stortingssesjonen, når Stortinget formelt var oppløyst. Ordninga med overordentlege storting hang saman med at Stortinget før 1990 blei oppløyst kvart år før sommaren og kalla saman igjen ved byrjinga av haustsesjonen.

  Fra wikipedia

 • Melding til Stortinget

  En melding til Stortinget (forkortet Meld.

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

 • Stortinget stasjon

  Stortinget stasjon er en T-banestasjon langs fellesstrekningen på Oslos T-bane, som trafikkeres av alle T-banelinjene, mellom Nationaltheateret stasjon i vest og Jernbanetorget stasjon i øst.