Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

    Fra SNL

  • Stortinget

    Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg. .

  • Norsk historie fra 1815 til 1905

    Norge ble løsrevet fra Danmark og fikk sin egen grunnlov i 1814. Dette regnes som det moderne Norges fødsel, selv om det skulle gå nesten hundre år før Norge ble formelt selvstendig. Fra å være en tett helstat med Danmark ble Norge en egen stat som delte konge med Sverige. Den løse unionen med Sverige varte fra 1814 og fram til 1905. Perioden blir ofte kalt unionstiden.