Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

 • Bilde: Oslo Museum

  Stortinget

  Fra SNL

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg..

 • regjeringen

  Regjeringen er navnet på Norges utøvende myndighet. Regjeringen har ansvar for å iverksette de beslutningene som Stortinget fatter. Den har også det politiske initiativet, som vil si at de foreslår de fleste saker for Stortinget.Regjeringen består av statsministeren, som er leder, og statsråder som har ansvar for hvert sitt departement.Siden januar 2018 sitter Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre i regjering.

  Fra wikipedia

 • Den norske Nobelkomite

  Den Norske Nobelkomite, ofte bare kalt Nobelkomiteen, er en komité på fem personer oppnevnt av Alfred Nobels testament til å utdele Nobels fredspris.

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

 • Stortingets raskeste vedtak

  Den raskeste behandling av en sak i Stortinget i fredstid er trolig innføring av meterkonvensjonen.