Stortinget

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra SNL

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling. I Grunnlovens § 49 står det at folket utøver den lovgivende makt ved Stortinget. Der slås det også fast at stortingsrepresentantene velges gjennom frie og hemmelige valg. .

 • Frederik Stang

  Frederik Stang var ein norsk jurist og politikar. Han var formannen til den norske regjeringa frå 1861 og statsminister frå 1873 til 1880. Stang var ein av dei viktigaste premissgivarane til utviklinga i det norske samfunnet på 1800-talet. I 30 år, lenger enn nokon annan nordmann, sat Frederik Stang i regjeringsposisjon, og i 19 av desse åra var han leiaren i regjeringa.

  Fra wikipedia

 • Stortinget

  Stortinget er Norges nasjonalforsamling.

 • Stortinget stasjon

  Stortinget stasjon er en T-banestasjon langs fellesstrekningen på Oslos T-bane, som trafikkeres av alle T-banelinjene, mellom Nationaltheateret stasjon i vest og Jernbanetorget stasjon i øst.

 • Stortingspresident

  Stortingets president, gjerne kalt stortingspresidenten, er en stortingsrepresentant som er valgt til å lede arbeidet i Stortinget.