Wikipedia

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Vilhelm av Oranien

 • Bilde: Norsk Teknisk Museum

  Alexander Farnese

 • Bilde: Larvik Museum

  Vekt

 • Bilde: Akershusbasen

  Stavkirke

  Fra SNL

 • Wikipedia

  Wikipedia, gratis tilgjengelig leksikon på internett, opprettet 2001, grunnleggere var Jimmy Wales og Larry Sanger. Utgiver for alle språkversjonene er den ideelle stiftelsen Wikimedia Foundation med sete i Florida, USA.Nettleksikonet redigeres etter det såkalte wiki- eller wikiwiki-prinsippet, det vil si at det står enhver fritt til å bidra med innhold, og til å redigere publisert innhold.

 • angelsaksere

  Angelsaksere er en fellesbetegnelse på befolkningen i Storbritannia som var etterkommere av de germanske stammene som innvandret til Britannia fra Jylland og den tyske nordsjøkysten i annen halvdel av 400-tallet. Benediktinermunken Beda (ca. 673–735) nevner de tre folkegruppene som tradisjonelt regnes for å være angelsaksernes forfedre.Anglere, som antagelig kom fra Angeln i det moderne Schleswig-Holstein og bosatte seg i Northumbria, Mercia og East Anglia.Saksere, som kom fra områder i det moderne Nederland og Niedersachsen og bosatte seg i Essex, Middlesex, Sussex og Wessex.Jyder, som kom fra Jylland og bosatte seg i Kent og på Isle of Wight.Det er imidlertid mye som tyder på at Bedas skarpe inndeling ikke er helt presis fordi både frisere og frankere deltok i migrasjonen..

  Fra wikipedia

 • Wikimedia Commons

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

 • Wikipedia

  Denne artikkelen nevner Wikimedia eller et av Wikimedias prosjekter.

 • Wikipedia på norsk

  Wikipedia på norsk var navnet på den norskspråklige utgaven av Wikipedia fra 2001 til 2005.