links for 2007-09-14

PJNet — Blog — News21– A Look at the Futu­re of Jour­na­lism Edu­ca­tion (tags: jour­na­lism edu­ca­tion) Web search for bomb reci­pes should be blocked: EU EU-kom­mis­sær vil «for­by» søk etter far­li­ge ord på net­tet. (tags: ytrings­fri­het sen­sur)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen