Internett

TEMA. På temasidene er Vox Publicas egen dekning supplert med innhold som hentes automatisk fra diverse tilgjengelige kilder.

  Fra Digitalt Museum

 • Bilde: Telemuseet

  PC Internett og bruker

 • Bilde: Telemuseet

  Utstilling om Internett og Teledata

 • Bilde: Norsk Oljemuseum

  I oppholdsrommet på Valhall QP er det plassert datamaskiner med fri bruk og tilgang til internett

 • Bilde: Telemuseet

  Hjerter

  Fra SNL

 • Internett

  Nettverk av datamaskiner som kommuniserer med hverandre i henhold til protokollen Internet Protocol (IP). I årenes løp har mange slike nettverk blitt bygget opp og knyttet sammen til ett stort, verdensomspennende nettverk som etter hvert har fått egennavnet Internett.Ved hjelp av forskjellige tjenester som spiller sammen, kan vi bruke Internettet til å kommunisere med mennesker og maskiner over hele jordkloden.Det finnes også andre nettverk som bygger på den samme teknologien, men som ikke er knyttet til det globale Internettet, blant annet flere nettverk som brukes til etterretning og ulike militære formål..

 • Internett

  Å gjøre åndsverk (f.eks. programvare) eller fotografiske bilder, film og fonogram, som er beskyttet av åndsverkloven av 12. mai 1961, tilgjengelig via Internett, f.eks. på en nettside eller gjennom en fildelingstjeneste, krever samtykke fra rettighetshaver. Om slike arbeider, når de er gjort tilgjengelige på Internett, kan nedlastes – kopieres – av brukerne i maskinlesbar form eller i form av utskrift, beror på ellers gjeldende regler, se opphavsrett.

  Fra wikipedia

 • Internett

  For den am.

 • Internettleverandør

  En internettleverandør (forkortes iblant ISP fra engelsk Internet service provider) er et selskap som tilbyr personer eller selskaper leie av tilgang til Internett- og andre relaterte tjenester.

 • Troll (Internett)

  Troll og praksisen trolling er et fenomen som forekommer i mange ulike former på Internett.