Solheim åpner Aung San Suu Kyi-rom

Bistandsministeren kommer til Raftohuset.

Erik Sol­heim er blant inn­le­der­ne når FN-dagen 24. okto­ber mar­ke­res på Raft­ohu­set. Sol­heim skal åpne et nytt rom på Raft­ohu­set som blir kon­tor­plass for eksil­burme­se­re som job­ber for demo­kra­ti­se­rings­pro­ses­sen i Bur­ma. Rom­met er opp­kalt etter tid­li­ge­re Raft­opris-vin­ner og freds­pris­vin­ner Aung San Suu Kyi.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen