Solheim åpner Aung San Suu Kyi-rom

Bistandsministeren kommer til Raftohuset.

Erik Sol­heim er blant innled­erne når FN-dagen 24. okto­ber mark­eres på Rafto­huset. Sol­heim skal åpne et nytt rom på Rafto­huset som blir kon­tor­plass for eksil­burme­sere som job­ber for demokra­tis­er­ing­spros­essen i Bur­ma. Rom­met er opp­kalt etter tidligere Rafto­pris-vin­ner og fred­sprisvin­ner Aung San Suu Kyi.

TEMA

B

urma

23 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen