links for 2006-10-31

“Insult­ing the Prophet” Sem­i­nar på Chr. Michelsens Insti­tutt 7. novem­ber om bl.a. islam og ytringsfrihet. (tags: vox­pub­li­ca ytrings­fri­het) BASE — Biele­feld Aca­d­e­m­ic Search Engine Gir mulighet til å søke i åpent tilgjen­gelige akademiske publikasjoner. (tags: vox­pub­li­ca all­men­nin­gen ope­nac­cess) Own Your Own Words New York Times-essay om å påvirke pub­likums forståelse av vik­tige begreper — og skape […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen