24-timers kampanje mot internettsensur

Organisasjonen Reportere uten grenser aksjonerer mot 13 land som begrenser ytringsfriheten ved å blokkere og sensurere internett.

nett­ste­det til Repor­te­re uten gren­ser kan du del­ta i kam­pan­jen mot nett­sen­sur på uli­ke måter, som å avgi din «stem­me» mot de 13 lan­de­ne aksjo­nen ret­ter seg mot. Du kan også sen­de en mel­ding til Yahoo-grün­der Jer­ry Yang. Yahoo er blitt hardt kri­ti­sert for å ha sam­ar­bei­det med kine­sis­ke myn­dig­he­ter om å avslø­re nett-dis­si­den­ter.

Iføl­ge Repor­te­re uten gren­ser sit­ter nå 66 men­nes­ker arres­tert ver­den over for­di de har ytret seg kri­tisk om sitt regi­me på net­tet.

TEMA

R

eporter
e uten
grenser

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen