24-timers kampanje mot internettsensur

Organisasjonen Reportere uten grenser aksjonerer mot 13 land som begrenser ytringsfriheten ved å blokkere og sensurere internett.

nettst­edet til Reportere uten grenser kan du delta i kam­pan­jen mot nettsen­sur på ulike måter, som å avgi din “stemme” mot de 13 lan­dene aksjo­nen ret­ter seg mot. Du kan også sende en meld­ing til Yahoo-grün­der Jer­ry Yang. Yahoo er blitt hardt kri­tis­ert for å ha samar­bei­det med kine­siske myn­digheter om å avs­løre nett-dissidenter.

Ifølge Reportere uten grenser sit­ter nå 66 men­nesker arrestert ver­den over for­di de har ytret seg kri­tisk om sitt regime på nettet.

TEMA

R

eporter
e uten
grenser

8 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen