links for 2006-11-28

Media Con­trol and Self-Cen­sor­ship in Hong Kong Artik­kel om øken­de selv­sen­sur i Hong­kongs medi­er. (tags: presse­fri­het ytrings­fri­het) Dags­pres­sens kil­der Resul­ta­ter fra dansk forsk­nings­pro­sjekt — elite­kil­der domi­ne­rer kraf­tig i dags­avi­se­ne. (tags: jour­na­lis­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen