links for 2006-11-28

Media Con­trol and Self-Cen­sor­ship in Hong Kong Artikkel om økende selvsen­sur i Hongkongs medier. (tags: presse­fri­het ytrings­fri­het) Dags­pressens kilder Resul­tater fra dan­sk forskn­ing­spros­jekt — elitek­ilder dominer­er kraftig i dagsavisene. (tags: jour­nal­is­tikk)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen