links for 2006-11-30

Video­blog­ger laget av skole­barn Pro­sjekt med video­blog­ging i sko­len — 140 skole­ele­ver i ber­gens­om­rå­det har del­tatt. (tags: vlog­ging) Pay-walls and print shut peop­le out from the poli­ti­cal con­ver­sa­tion USAs poli­tis­ke debatt har flyt­tet seg til net­tet, mener maga­si­net Sla­tes redak­tør Jacob Weis­berg. (tags: all­men­nin­gen demo­kra­ti)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen