links for 2006-12-06

Reto­rik der flyt­ter stem­mer Seriø­si­tet kob­let med enga­sje­ment vin­ner stem­mer, iføl­ge ny dansk bok som kan las­tes ned gra­tis. (tags: reto­rikk demo­kra­ti valg­kamp) The Long Tail: In Prai­se of Radi­cal Trans­pa­rency Ytrings­fri­het for ansat­te og topp­le­de­re bra for busi­ness? Wireds redak­tør drøf­ter. (tags: ytrings­fri­het blog­ging) Øster­riksk tv-team arres­tert i Tsje­tsje­nia Repor­te­re uten gren­ser pro­te­ste­rer mot mid­ler­ti­dig […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen