links for 2006-12-11

Folke­bib­liotekene: Fal­l­ende utlån — og sti­gende besøk Blog­geren Plin­ius om utviklingstrekk på folkebibliotekene. (tags: bib­liotek all­men­nin­gen) Amer­i­can Chron­i­cle: Is Bangladesh A Democ­ra­cy or Autocracy Økonomipro­fes­sor Mah­fuz R. Chowd­hury om den poli­tiske krisen i Bangladesh. (tags: demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen