links for 2006-12-16

FAD — Eit infor­masjon­ssam­funn for alle Ny stort­ingsmeld­ing om det offentlige og IKT (tags: poli­tikk ikt) UiB-kri­tikk mot formidlingskomponent UiBs høring­sut­talelse om fores­lått sys­tem for insen­tiv­er til forskningsformidling. (tags: formidling offent­lighet) Dagens it — Åpn­er NRK-arkivene Ini­tia­tiv fra fornyingsministeren. (tags: nrk all­men­nin­gen) The Evo­lu­tion of Polit­i­cal Science Spe­sial­num­mer av forskn­ingstidsskrift viet 100-årsju­bileet for den amerikanske statsviterforeningen. (tags: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen