links for 2006-12-19

TIME: Per­son of the Year: You Time kår­er “bruk­eren” til årets navn. Stor pakke av artik­ler føl­ger med. (tags: deltakelse web2.0) Recon­sti­tut­ing Democ­ra­cy in Europe Nytt EU-støt­tet forskn­ing­spros­jekt. Startkon­fer­anse i Oslo 26. jan­u­ar 2007. (tags: demokrati) Dig­i­tal Hverdag 2007 Kon­fer­anse m.m. 25–28. jan­u­ar i Grieghallen, Bergen. (tags: teknolo­gi) DN — Kul­tur — Lek­ful­la sex­filmer på por­rfria You tube Sven­sk […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen