links for 2006-12-21

Ny straf­fepara­graf for å avverge nettovergrep Reg­jerin­gen fores­lår et eget straf­febud for å ramme vok­sne som avtaler å møte barn med plan­er om sek­suelle overgrep. (tags: poli­tikk juss barn) Folke­bib­liotekene: Besøk­stop­pen 2005 Plin­ius med biblioteksstatistikk. (tags: bib­liotek all­men­nin­gen)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen