Argumentasjon

Hvis du er interessert i argumentasjon og argumentasjonsforskning bør du møte opp på Universitetet i Bergen klokken 12, torsdag 16. april. Så kan du høre verdens kanskje mest ledende argumentasjonsforsker snakke om argumentasjon, retorikk og dialektikk.

Tid: 16.04.2009 12.15 — 14.00
Sted: Lite Audi­to­ri­um, Lau­ritz Meltzers hus (the Social Sci­ence Build­ing at Fos­s­winck­els­gate 6).

The world renowned researcher Frans van Eemeren from Uni­ver­si­ty of Ams­ter­dam will vis­it Bergen and talk about: “Fal­lac­i­es as derail­ments of strate­gic manoeu­vring: Recon­nect­ing dialec­tic and rhetoric”

Frans H. van Eemeren is Pro­fes­sor of Speech Com­mu­ni­ca­tion, Argu­men­ta­tion The­o­ry and Rhetoric at the Uni­ver­si­ty of Ams­ter­dam. Frans van Eemeren and Rob Groo­ten­dorst (1944–2000) are the founders of the influ­en­tial prag­ma-dialec­ti­cal argu­men­ta­tion the­o­ry. This the­o­ry sys­tem­at­i­cal­ly com­bines nor­ma­tive insights from philo­soph­i­cal dialec­tics and dia­logue log­ic with prag­mat­ic insights from speech act the­o­ry, Gricean the­o­ry and dis­course analy­sis. The prag­ma-dialec­ti­cal the­o­ry is applied in the analy­sis, eval­u­a­tion and pro­duc­tion of oral and writ­ten argu­men­ta­tive discourse.

Mer infor­masjon om gjeste­fore­lesnin­gen.

TEMA

R

etorikk

104 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen