links for 2006-12-22

LA Times — Unveil­ing Chi­na’s past Ikke flere enn 20 uten­landske filmer tillates vist i Kina per år. Siden pro­duk­sjon­s­sel­skapet søk­te kine­sisk samar­beid slip­per “The Paint­ed Veil” utenom kvoten. (tags: kina film ytrings­fri­het sen­sur)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen