links for 2006-12-23

mymarkup.net: Hel- och halvhjär­tade försök till öppen granskning Erik Stat­tin om mer og min­dre vel­lykkede satsinger på fornyelse av sys­temet for fagfelle­vur­der­ing av viten­skapelige artikler. (tags: ope­nac­cess all­men­nin­gen) Blogs and Chi­na cor­re­spon­dence — sur­vey results Under­søkelse om betyd­nin­gen blog­ger har for uten­rik­sko­r­re­spon­den­ter i Kina. (tags: presse­fri­het blog­ging) Media-Sourc­ing Debate on Deck at Capi­tol — WSJ.com Bush-admin­is­trasjo­nen […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen