links for 2006-12-29

Fafo-kon­fer­ansen 2007: Likhet, mang­fold og inklusjon: De nordiske mod­el­lenes utfor­dringer i en glob­alis­ert økonomi Innledere bl.a. Stoltenberg, Støre, Soros. (tags: demokrati)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen