links for 2007-01-04

MR-siden Hels­ing­forskomi­teen med info­s­ide om men­neskerettigheter for ung­dom og lærere i videregående skole. (tags: men­neskerettigheter)
  • Hels­ing­forskomi­teen med info­s­ide om men­neskerettigheter for ung­dom og lærere i videregående skole.

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen