links for 2007-01-08

Open Cul­ture Sam­ler ressurs­er til fritt tilgjen­gelig kul­tur og produksjonsverktøy. (tags: all­men­nin­gen pod­kast­ing) LibLab.no — Frokost­de­batt: “Ytrings­fri­het, religiøsitet og reli­gion­skri­tikk i det lib­erale samfunn” 13. jan­u­ar — debatt i anled­ning at det er ett år siden Mag­a­zinet pub­lis­erte Muhammed-karikaturene. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het) Polit­i­cal Sci­en­tist Sey­mour Lipset, 84; Stud­ied Democ­ra­cy and U.S. Culture Inter­nasjon­alt kjent demokrati- […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen