links for 2007-01-13

Over­stadig Bruseth: NRK endelig ute med videopodcaster Diskusjon om NRKs pod­kast-tilbud og opphavsrett. (tags: nrk pod­kast­ing opphavs­rett) Have some­thing to say? I don’t care Spaltist i Los Ange­les Times fork­lar­er hvor­for han ikke er inter­essert i å benytte teknolo­giens muligheter til å diskutere med leserne (tags: masse­me­dia medi­er offent­lighet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen