links for 2007-01-17

Pro­pa­gan­da AS : Skal belønne bloggere CNN og CFJ har gått sam­men og oppret­tet en egen pris for jour­nal­ist­stu­den­ter som blogger. (tags: blog­ging)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen