links for 2007-01-20

Eurosphere: forskn­ing­spros­jekt om offent­lighet i Europa EU-støt­tet pros­jekt basert ved UiB. Startkon­fer­anse 14–16. feb­ru­ar i Bergen. (tags: demokrati offent­lighet)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen