links for 2007-01-23

Pro­pa­gan­da AS: Redigeringshelvete Redi­gerin­gen av nyhetsinnslag på tv er et prob­lem for demokrati­et, men­er NA24 Pro­pa­gan­das skribent Lars Nyre. (tags: demokrati TV) ifo­cos — INSTITUTE FOR THE CONNECTED SOCIETY iFO­COS con­venes thought lead­ers from across indus­tries and dis­ci­plines to under­stand, apply and exper­i­ment with media and tech­nol­o­gy, and to har­ness the pow­er of media, com­mu­ni­ca­tion and […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen