links for 2007-01-24

Ambisjon­sløst om teknologi Espen Ander­sen men­er reg­jerin­gens stort­ingsmeld­ing “Et infor­masjon­ssam­funn for alle” er lite ambisiøs når det gjelder de store spørsmål i IKT-debat­ten. Ander­sen hevder det til syvende og sist et spørsmål om demokrati. (tags: teknolo­gi ikt inter­nett infor­masjon offent­lighet) Hrant Dinks siste artikkel Den myrd­ede tyrkisk-armenske redak­tøren forteller i sin siste artikkel om rettspros­essen […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen