links for 2007-01-26

Kunnskap­sor­gan­isas­jon 2.0 Blogg fra kon­fer­anse på Høgskolen i Oslo 25 og 26. jan­u­ar om bib­liotek­er, webutvikling og organisering. (tags: bib­liotek web2.0)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen