Dokumentarpris til «The Act of Killing»

Filmen om folkemorderne i Indonesia vant Checkpoint-prisen, mens "Banaz - a love story" ble beste norske dokumentarfilm på BIFF.

Ber­gen inter­na­sjo­na­le film­fes­ti­val (BIFF) er over for i år, og her kan du se over­sik­ten over samt­li­ge pris­vin­ne­re.

I Check­points-pro­gram­met vises fil­mer om men­neske­ret­tig­he­ter i sam­ar­beid med Raft­o­stif­tel­sen. Vin­ner av pri­sen her ble «The Act of Kil­ling», om folke­mor­det i Indo­ne­sia. Les Mag­nus Hoem Iver­sens anmel­del­se av fil­men.

«Banaz — a love story», regis­sert av Deey­ah Khan, vant pri­sen for bes­te nors­ke doku­men­tar­film.

Se repor­ta­sje fra pris­til­de­lin­gen laget av stu­den­ter ved bachel­or­pro­gram­met i film- og tv-pro­duk­sjon ved UiB:

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen