Dokumentarpris til “The Act of Killing”

Filmen om folkemorderne i Indonesia vant Checkpoint-prisen, mens "Banaz - a love story" ble beste norske dokumentarfilm på BIFF.

Bergen inter­nasjonale film­fes­ti­val (BIFF) er over for i år, og her kan du se over­sik­ten over samtlige prisvin­nere.

I Check­points-pro­gram­met vis­es filmer om men­neskerettigheter i samar­beid med Raftos­tif­telsen. Vin­ner av prisen her ble “The Act of Killing”, om folke­mordet i Indone­sia. Les Mag­nus Hoem Iversens anmeldelse av fil­men.

“Banaz — a love sto­ry”, regis­sert av Deeyah Khan, vant prisen for beste norske dokumentarfilm. 

Se repor­tas­je fra pris­tildelin­gen laget av stu­den­ter ved bach­e­lor­pro­gram­met i film- og tv-pro­duk­sjon ved UiB:

TEMA

F

ilm

18 ARTIKLER FRA VOX PUBLICA

FLERE KILDER - FAKTA - KONTEKST

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen