links for 2007-01-28

New­TeeVee » YouTube to Share Rev­enue with Creators YouTube-grün­dere varsler at video­pro­dusen­ter skal få betalt etter hvert. (tags: video youtube) Glob­al­iza­tion of inter­net: The next bil­lion users are com­ing with a challenge The 3rd world view — blog­ger fra Bangladesh om hvor­dan net­tet kan skape mer ytringsfrihet. (tags: ytrings­fri­het blog­ging)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen