links for 2007-02-07

Tversover: NRK og fremtiden Rap­port fra debattmøte i Oslo mandag. (tags: nrk video web2.0) KKD — Ny lov om redak­sjonell fridom i media Kul­tur­de­parte­mentet sender på høring et forslag om å lovfeste redaktørplakaten. (tags: presse­fri­het) Rettssak etter Muhammed-karikaturer Ons­dag starter rettssak mot fran­sk satirema­gasin som trykket Muhammed-teg­ninger, bl.a. de danske. (tags: ytrings­fri­het presse­fri­het karika­tur­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen