links for 2007-02-13

New New Jour­nal­ism og lit­terær sakprosa i Norge — PROSA Norge står foran en rev­o­lusjon i lit­terær jour­nal­is­tikk, tror Aslak Nore. (tags: jour­nal­is­tikk) Vil ha nettsen­sur i Norge — Dagbladet.no Et min­dretall i Datakrimut­val­get leg­ger fram lov­forslag som vil pålegge inter­net­tleverandør­er å blokkere nettsider med ulovlig innhold. (tags: sen­sur ytrings­fri­het per­son­vern) NOU 2007: 2 — Regjeringen.no Datakrimut­val­gets […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen