links for 2007-02-14

Study: P2P effect on legal music sales “not sta­tis­ti­cal­ly dis­tin­guish­able from zero” Fildel­ing ikke ans­varlig for fal­l­et i CD-salg, ifølge ny studie. (tags: ned­last­ing musikkbran­sjen) Jour­nawi­ki En wiki viet jour­nal­is­tikk. Engelskspråklig. (tags: wiki jour­nal­is­tikk) Gerd Koe­nen, Nor­bert Schreiber: Give the Peace Prize to Politkovskaya To tyske jour­nal­is­ter fores­lår å gi den tyske bok­bran­sjens fred­spris for 2007 […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen