links for 2007-02-16

På Høy­den — Avs­park for Eurosphere Repor­tas­je fra startkon­fer­ansen til forskn­ing­spros­jekt om europeisk offentlighet. (tags: offent­lighet) FRONTLINE: news war | PBS Ambisiøs TV-serie i fire del­er om jour­nal­is­tikkens nåtid og fremtid, fra USAs all­mennkringkaster PBS. (tags: medi­er jour­nal­is­tikk kringkast­ing) ABC Nyheter Ny norsk net­tavis drevet av Start­si­den med pre­miere i dag. (tags: jour­nal­is­tikk medi­er) Pro­pa­gan­da AS : […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen