links for 2007-02-20

Dagens­Me­di­er: Fremtid for fea­ture på nett Det er ingen grunn til at fea­ture og lengre ana­lytiske tek­ster ikke skal fun­gere på nett, men­er stipen­di­at Steen Steensen. (tags: jour­nal­is­tikk) While Oth­ers Strug­gle, Nor­we­gian News­pa­per Pub­lish­er Thrives on the Web Schib­st­ed ros­es for sin nettstrate­gi i New York Times. (tags: schib­st­ed medi­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen