links for 2007-02-20

Dagens­Me­di­er: Frem­tid for featu­re på nett Det er ingen grunn til at featu­re og leng­re ana­ly­tis­ke teks­ter ikke skal fun­ge­re på nett, mener sti­pen­diat Steen Steen­sen. (tags: jour­na­lis­tikk) Whi­le Others Strugg­le, Nor­we­gi­an New­spa­per Pub­lis­her Thri­ves on the Web Schib­sted roses for sin nett­s­tra­te­gi i New York Times. (tags: schib­sted medi­er)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen