links for 2007-02-22

journalisten.se: Glem­mer inter­nett i journalistikkutdanningen Artikkel om jour­nal­is­tut­dan­nin­gen i Sverige, der det framkom­mer at man ofte ikke er i takt med utviklin­gen av blant annet dig­i­tal teknikk. (tags: jour­nal­is­tikk utdan­ning) PR’s ‘pit bull’ takes on open access Viten­skapelige for­lag tar opp kam­p­en mot beveg­elsen for fri til­gang til forskningsartikler. (tags: ope­nac­cess forskn­ing all­men­nin­gen) NA24 pro­pa­gan­da: […]

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen