Fokus: Vest-Sahara

Raftostiftelsen og Amnesty ved Universitetet i Bergen arrangerer seminar med fokus på overgrepene i Vest-Sahara.

Kon­flik­ten i Vest-Sahara har ført til alvorlige men­neskerettighets­brudd. Tusenvis
er drevet på flukt, ytrings­fri­heten er innskren­ket og bruk av tor­tur rap­porteres. Raftos­tif­telsen og Amnesty UiB set­ter fokus på kon­flik­ten og men­neskerettighetssi­tu­asjo­nen i Vest-Sahara. 

Sidi Mohammed Dad­dach, Rafto­prisvin­ner 2002, vil delta på møtet. Les mer om kon­flik­ten i Vest-Sahara og om kveldens pro­gram på Raftos­tif­telsens nettsider.

 

Tid:  Tirs­dag 13. feb­ru­ar klokken 18.00

Sted: Raftohuset

Adresse: Men­neskerettighetenes plass 1

 

Andre aktuelle lenker:

The Nor­we­gian Sup­port Comit­tee for West­ern Sahara 

Berserk Pro­duc­tions

Amnesty Inter­na­tion­al Norway

Nyhet­sar­tik­ler:

Gen­er­a­tions in exile from Africa’s last colony

France denies tak­ing sides in West­ern Sahara conflict

 

 

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen