links for 2007-03-06

NA24 Pro­pa­gan­da: Blodtåka Spaltist Lars Nyre om over­drevent mediefokus. (tags: jour­nal­is­tikk opp­merk­somhet offent­lighet) NA24 Pro­pa­gan­da: Utestengt fra Holmgang «Holm­gangs» redak­sjon­ss­jef men­er at advokat Abid O. Raja begrenser ytringfri­heten. Der­for får han ikke være gjest i programmet. (tags: TV holm­gang ytrings­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen