links for 2007-03-07

Wired: Minifesto for a New Age Dagens pop­kul­tur serveres i små snacks-biter — og den er vels­mak­ende, skriv­er Wired. (tags: kul­tur medi­er) BBC NEWS | Chi­na ban on new inter­net cafes Kine­siske myn­digheter vil ikke tillate nye inter­net­tkafeer. For mange er blitt nettavhengige. (tags: kina inter­nett)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen