links for 2007-03-28

Pål Hivand | blog | Jour­nal­is­tikkens offer “For jour­nal­is­ter bør bevis­s­theten om de poten­sielt øde­leggende og livstru­ende kon­sekvensene ved egen yrke­sutøvelse være obligatorisk” (tags: jour­nal­is­tikk medieetikk) Journalisten.no: Anfind­sen inn i presselosjen Skal arbei­de for Norge Idag. (tags: offent­lighet presse­fri­het)

INGEN KOMMENTARER

Kommentarfeltet til denne artikkelen er nå stengt. Ta kontakt med redaksjonen dersom du har synspunkter på artikkelen.

til toppen